Menü

Ünlü Matematikçiler
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
1 ÜNLÜ MATEMATİKÇİLERDEN SÖZLER 3217
2 Wilhelm Weierstrass 2786
3 Schwarz 2632
4 THALES 2603
5 Bolzano 2531
6 Daniel Bernoilli 2674
7 Cahit ARF 3775
8 Cauchy 2739
9 John Napier 3729
10 Gauss 3012
11 Öklid 3325
12 Laplace 2553
13 LİPSCHİTZ 2752
14 Ömer Hayam 3022
15 Pisagor 3384
16 Fermat 2849
17 Pascal 2996
18 Arthur Cayley 2717
19 Ali Nesin 5136
20 Ali Kuşçu 2710
21 Turing-Welchman "bombe" makinası 2474
22 Kriptanaliz 2189
23 Alan Mathison Turing (23 Haziran 1912 – 7 Haziran 1954) 2289