Menü

Ünlü Matematikçiler
Başlık Süzgeci     # Görüntüle 
1 ÜNLÜ MATEMATİKÇİLERDEN SÖZLER 3139
2 Wilhelm Weierstrass 2709
3 Schwarz 2573
4 THALES 2540
5 Bolzano 2454
6 Daniel Bernoilli 2604
7 Cahit ARF 3678
8 Cauchy 2666
9 John Napier 3659
10 Gauss 2943
11 Öklid 3239
12 Laplace 2471
13 LİPSCHİTZ 2677
14 Ömer Hayam 2946
15 Pisagor 3297
16 Fermat 2787
17 Pascal 2928
18 Arthur Cayley 2651
19 Ali Nesin 4995
20 Ali Kuşçu 2639
21 Turing-Welchman "bombe" makinası 2416
22 Kriptanaliz 2121
23 Alan Mathison Turing (23 Haziran 1912 – 7 Haziran 1954) 2216